TOP

Doping – oznacza sztuczne podnoszenie wydolności fizycznej i psychicznej zawodnika metodami wykraczającymi poza naturalny trening. Ogólnie za doping uważa się metody potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, które...