TOP

Dopingiem w sporcie jest naruszenie przepisów antydopingowych. Przepisy antydopingoweobowiązujące w świecie sportu tworzone są przez Światową Agencję Antydopingową. Stosują się do niej zarówno międzynarodowe federacje...